Sikkerhetssenteret Rørvik AS

Veien til å bli dekksoffiser: Utdanning og kvalifikasjoner

dekksoffiser

En karriere som dekksoffiser er ikke bare en jobb; det er en livsstil som krever engasjement, lidenskap og en dyp forståelse for havets dynamikk. I denne rollen ligger ansvaret for skipets trygge navigasjon, effektiv drift og vedlikehold, samt overvåking av sikkerheten på dekk. Denne artikkelen tar for seg den spennende og utfordrende reisen mot å bli dekksoffiser, og gir innsikt i de nødvendige utdanningsstegene, praktiske erfaringer og profesjonelle kvalifikasjoner som kreves. Vi vil også se på hvordan våre sikkerhetskurs kan hjelpe deg på veien.

Fase 1: Basiskunnskap og utdanning

Dekksoffiser starter med grunnleggende utdanning. Du må ha fullført videregående skole, helst med fokus på realfag. Deretter søker du opptak til et maritimt universitet eller høyskole.

Fase 2: Påmelding til en maritim grad

En maritim grad, som for eksempel Nautikk (Sjøoffiser), vil gi deg nødvendig teoretisk kunnskap. Denne graden omfatter studier av skipshåndtering, navigasjon, sikkerhet på sjøen og en bred forståelse av den maritime industrien.

Fase 3: Praksisplass og arbeidserfaring

Fartstid er et viktig på veien til å bli dekksoffiser. Som en del av dine maritime studier, må du fullføre en obligatorisk praksisperiode på et skip, noe som gir praktisk erfaring og innsikt i livet til sjøs.

Fase 4: Profesjonelle sertifikater og lisenser

Etter nødvendig utdanning og erfaring, er neste skritt å søke ut sertifikat hos sjøfartsdirektoratet. Merk at før utstedelse av sertifikat fra Sjøfartsdirektoratet må du ha fullført og inneha gyldige kurs i henhold til STCW 2010, inkludert BRM, ARPA, IMO 80 (Videregående sikkerhetsopplæring), Medisinsk behandling, og eventuelt ECDIS.

Fase 5: Kontinuerlig utdanning og opplæring

Kontinuerlig opplæring er viktig i din utvikling. Med endringer i teknologi og maritime lover, er det viktig å holde ferdighetene og kunnskapene oppdaterte, noe som kan oppnås gjennom profesjonelle sikkerhetskurs.

Dekksoffiserens rolle om bord

Dekksoffiseren spiller en nøkkelrolle i sikker og effektiv drift av skipet. De er involvert i alt fra navigasjon og lasthåndtering til vedlikehold av skipsutstyr og sikkerhetsoperasjoner. Dekksoffiseren leder mannskapets arbeid på dekk og sikrer at alle operasjoner utføres i samsvar med maritime lover og forskrifter, samt skipets regler og krav.

For å holde ferdighetene oppdatert, er det nødvendig med regelmessig deltakelse på sikkerhetskurs. Se vår kursplan her

Til slutt er hovedmålet for en dekksoffiser trygg seiling, effektiv drift og velvære for alle om bord. En godt trent dekksoffiser er en uvurderlig ressurs.

Veien til å bli dekksoffiser kan være krevende, men med riktig planlegging, besluttsomhet og de riktige kursene og opplæringene, kan du nå dine mål. Sikkerhetssenteret Rørvik AS hjelper deg på veien.

Ved utgåtte sertifikater

Hvis sertifikatet er utgått eller man mangler fartstid for å få det oppdatert, så er det en mulighet å ta sertifikatprøven for dekk og maskin offiserer, det er tilpasset for navigatører og maskinister med mindre enn 12 måneders fartstid de siste 5 årene. Sertifikatprøven inkluderer en teoretisk og en praktisk del, med spørsmål fra Sjøfartsdirektoratets pensum. Sikkerhetssenteret Rørvik AS tilbyr en gratis e-læringsmodul for forberedelse, tilgjengelig ca. 14 dager før eksamen. For å ta prøven kreves et dekk eller maskinoffisersertifikat, attest og gyldig legitimasjon. Merk at før utstedelse av sertifikat fra Sjøfartsdirektoratet, må du ha bestått sertifikatprøven og inneha gyldige kurs i henhold til STCW 2010. Sikkerhetskurs for offiserer og inneha gyldig radiosertifikat GOC eller ROC for dekksoffiserer.  

Siste innlegg