Sikkerhetssenteret Rørvik AS

Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk

Grunnleggende sikkerhetskurs er rettet mot sjøfolk som er ansatt eller engasjert i hvilken som helst stilling om bord på skip innenfor skipets virksomhet, som en del av besetningen, og som er tildelt plikter som angår sikkerhet eller hindring av forurensning under driften av skipet.

Gjelder alle båter inkl fiskebåter.

Repetisjonskurs

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip er rettet mot personell på fartøy under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.

Gjelder ikke fiskebåter.

Repetisjonskurs

Videregående sikkerhetsopplæring 

Kurs som omfatter de krav som stilles i STCW kodens avsnitt A, tabell VI/2-1 Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter unntatt hurtiggående
mann-over-bord-båter, tabell VI/3 Brannledelse og tabell VI/4-1 Medisinsk førstehjelp.

Et kurs for offiserene ombord i en båt.

Medisinsk Behandling

Planen omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI/4, STCW kodens avsnitt A-VI/4 og tabell A-VI/4-2, minimum kompetansekrav for sjøfolk som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord.

66 timer sikkerhetskurs for offiserer

Kurset er beregnet for offiserer som ikke opprettholder kravet til fartstid de siste 5 år.

Kursdeltager må tidligere ha gjennomført og bestått opplæring i henhold til videregående sikkerhetsopplæring tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1.

Sikkerhetskurs For besøkende

Kurs for de som jobber i administrasjon og kontorpersonell som besøker oppdrettsanleggene innimellom. Fokus på sikkerhet ved entring av merder, av og ombordstigning i båt.

H-MOB Kurs

Kurset er rettet mot personell som skal være en del av MOB-mannskapet om bord, eller skal håndtere MOB-båt i forbindelse med andre oppdrag.

Krav til forkunskap: Deltaker skal ha minimum grunnleggende opplæring i tabell A-VI/2-1, før deltakelse på dette kurset. (Redningsfarkost-kurs).

Redningsfarkost

Redningsfarkost (Båtmann) med e-læring

Kurset er rettet mot personell som skal være en del av livbåtmannskapet eller mannskap på MOB-båt som ikke er hurtiggående.

Sertifikatprøven for Dekksoffiserer

Prøven er for navigatører som har mindre en 12 mnd. fartstid de siste 5 år.

 Det må fremvises sertifikat og gyldig legitimasjon ved fremmøte kurssenter.

Sertifikatprøven for Maskinoffiserer

Prøven er for maskinister som har mindre en 12 mnd. fartstid de siste 5 år.

Det må fremvises sertifikat og gyldig legitimasjon ved fremmøte kurssenter.

 

Er det kurs eller kompetanse du trenger som ikke er beskrevet på listen ovenfor så ta kontakt med oss så kan vi bistå.

Kurs for forskjellige aktører

Mye kan gjennomføres ved e-læring på lokalitet

Re-trening Dekksoffiserer med fartstid

Skal du fornye sertifikatet ditt trenger du følgende kurs

Inneholder repetisjon på veideregående sikerhetsopplæring (IMO 80) og medisinsk behandling.

Kurset gjennomføres med e-læring, gruppearbeid og praktiske øvelser ven våre anlegg i Rørvik.

Re-trening Dekksoffiserer uten fartstid

Kursene er for navigatører som har mindre en 12 mnd. fartstid de siste 5 år.

Re-trening for Maskinister med fartstid

Kurset er beregnet for navigatører og maskinister som har tjenestegjort minst 12 av de siste 60 måneder på skip som har sikkerhetsstyringssystem som ivaretar krav om sikkerhetskompetanse. I tillegg til de som innehar gyldig maskinoffisers sertifikat. (Navigatører som ikke trenger oppdatering av medisinsk behandling).

Re-trening for Maskinister uten fartstid

Kursene er beregnet for maskinoffiserer som ikke opprettholder kravet til fartstid de siste 5 år.

Er det kurs eller kompetanse du trenger som ikke er beskrevet på listen ovenfor så ta kontakt med oss så kan vi bistå.

For kurs dato og priser, trykk på de røde linkene.

Oppdateringskurs for underordnede og Fiskere

Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering (Matroser, lettmatroser etc.)

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering
Sikre at deltakerne får en grunnleggende sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten om bord på fiskefartøy.

Krav til forkunnskap: Gyldig grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere.

Båtmann oppdatering

Kurset er rettet mot personell som skal være en del av livbåtmannskapet eller mannskap på MOB-båt som ikke er hurtiggående. 

H-MOB oppdatering

Kurset er rettet mot personell som skal være en del av MOB-mannskapet om bord, eller skal håndtere MOB-båt i forbindelse med andre oppdrag.

Medisinsk behandling oppdatering

Planen omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI/4, STCW kodens avsnitt A-VI/4 og tabell A-VI/4-2, minimum kompetansekrav for sjøfolk som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord og krav i EU direktiv92/29/EØF, som fastsatt i artikkel 5, pkt. 3, jf. samme direktivs artikkel 4.

Er det kurs eller kompetanse du trenger som ikke er beskrevet på listen ovenfor så ta kontakt med oss så kan vi bistå.