Sikkerhetssenteret Rørvik AS

Havbruk

Fiskeoppdrett har blitt en av Norges største vekstområder. Sikkerhetssenteret Rørvik har gjennom 25 år jobbet med opplæring av alle typer personell som jobber på sjøen.

Sikkerhetssenteret Rørvik leverer per i dag kurs og kompetanseheving til havbruksnæringa i hele Norge.

D6 kravet til mannskap på fartøy under 24 meter trer i kraft fra 01.01.2024.

Vi tilbyr D6 og mange andre kurs med e-læring og gode praktiske løsninger slik at det kan gjennomføres på en mest mulig effektiv og økonomisk måte for bedrift og deltaker.

Kurs for oppdrettsnæringa

Mye kan gjennomføres ved e-læring på lokalitet

Fiskevelferdskurs for alle særområdene (pålagt til alle som jobber med fisk)

 1. Sikkerhetskurs (deler på e-læring)
  • Sikkerhetskurs som gir grunnleggende opplæring for sikkerhet til alle som jobber på sjøen.
  • Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip (opp til 24 meter)
 • Dekksoffiser klasse 5 (D5 – Kystskipperkurs) (deler på e-læring)
  • Gir rett til å føre yrkesbåter inntil 500 BT i Nord og Østersjøfart.
  • Vi har alle tilleggskursene for å søke ut D5.
 • Dekksoffiser klasse 6 (D6)

   – Mannskap/fører på mindre fartøy (opp til 24 meter)

  • Ny utdannelse som kreves for førere på mindre fartøy (opp til 24 meter)Opplæringen er skreddersydd for å utføres i friperioder
 • D6 Tilleggsemner
  • D6 Kran og løfteoperasjoner
  • D6 Ankerhåndtering og slep
 • D6 praktisk prøve
  • Opplegget vil være gjennomført på 1 langdag med simulatoren, en e-læringsmodul i forkant av kurset.
 • EcoShip Arbeidsbåt (e-læring)
  • Kostnadsbesparende kompetanseheving i simulator
   • Holdningstrening for mannskap
   • Fartøyshåndtering
   • Økonomisk kjøring
   • Instrumentopplæring
   • Nødsituasjoner
 • FSE for havbruk (e-læring) – Inkl. førstehjelp ved elektroskade
  • Gir opplæring og godkjenning for å jobbe med elektriske anlegg på flåter, servicebåt,,, (noe batteri opplæring inkl.)
 • FSE Servicebåt
  • FSE for mindre servicebåter
 • Maritime Batterisystemer
  Opplæringen av den som skal betjene, utføre inspeksjon eller vedlikehold av maritime batterisystemer i bruk om bord på skip, er en viktig forutsetning for å kunne utføre oppgavene på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
 • Internopplæring – (e-læring) skreddersydd opplæring for din bedrift.
  • Vi tilpasser kurs og opplæring slik de er spesielt tilpasset din bedrifts sine behov. Medfører ofte store fordeler for deg som kunde.

Vi jobber også med flere nye kurs på e-læring for å gjøre opplæringa så effektiv som mulig for deg.

Er det kurs eller kompetanse du trenger som ikke er beskrevet på listen ovenfor så ta kontakt med oss så kan vi bistå.

For kurs dato og priser, trykk på de røde linkene.

Kursene holdes her på Rørvik, men kan avtale å holde kurs hos din bedrift andre plasser.