SIMULATORANLEGGET VED SIKKERHETSSENTRET RØRVIK AS

Simulatortrening

 • Kommunikasjonstrening
 • Fartøyshåndtering
 • Situasjonsforståelse
 • Uønskede hendelser
 • Rekonstruksjon av hendelser
 • Brovaktsertifikat
 • Beredskapstrening
 • EcoShip
 • Prosedyrer og sjekklister
 • Utsjekk
 • Hurtigbåt
 • Brønnbåt
 • Arbeidsbåt
 • Kran
 • Ferje
 • Fraktebåt
 • Passasjerbåt
 • Tankbåt
 • Fritidsbåt

Elevstasjoner navigasjon

 • Samhandling med de andre simulatorene
 • Kystseilas
 • Instrumenttrening
 • Prosedyrer og sjekklister
 • Mørkekjøring
 • Radartrening

Trenings Lab

 • Klasseroms undervisning
 • Familiarisering
 • Radar trening
 • ECDIS trening
 • Maskinrom
 • Seilasplanlegging
 • Instrument opplæring
 • Demonstrasjon

Kurs for forskjellige aktører

Mye kan gjennomføres ved e-læring på lokalitet

Arbeidsbåttrening 

Kommunikasjon
Ankerhåndtering
Utsett av anlegg
Manøvrering
Kran
 

Brønnbåt trening

 • Kommunikasjon
 • Til og fra anlegg
 • Fiskehelse
 • Uønskede hendelser
 • Kran
 • Fartøyshåndtering


D6Ankerhåndtering

 • Kommunikasjon
 • HMS
 • Forståelse av arbeid under vann
 • Se under vann
 • Kran
 • Vinsj
 • Dekksarbeid

Hurtigbåt trening

 • Kommunikasjon
 • Samhandling
 • Bruk av ressurser
 • Nød situasjoner
 • Prosedyrer og sjekklister
 • Mann over bord

  EcoShip
 • Miljø
 • Holdninger
 • Drivstoff økonomi


  Is trening

 • Simulering av alle typer is
 • Se påkjenninger is har på fartøyet

  SAR trening

  • Kommunikasjon
  • Beredskap
  • Mann over bord
  • Redningsflåte
  • Evakuering
  • Søk og redning

   Vi jobber også med flere nye kurs på e-læring for å gjøre opplæringa så effektiv som mulig for deg.

Er det kurs eller kompetanse du trenger som ikke er beskrevet på listen ovenfor så ta kontakt med oss så kan vi bistå.