Sikkerhetssenteret Rørvik AS

Arbeidsbåttrening

 • Kommunikasjon
 • Ankerhåndtering
 • Utsett av anlegg
 • Manøvrering
 • Kran

Brønnbåt trening

 • Kommunikasjon
 • Til og fra anlegg
 • Fiskehelse
 • Uønskede hendelser
 • Kran
 • Fartøyshåndtering


D6 Ankerhåndtering

 • Kommunikasjon
 • HMS
 • Forståelse av arbeid under vann
 • Se under vann
 • Kran
 • Vinsj
 • Dekksarbeid

Hurtigbåt trening

 • Kommunikasjon
 • Samhandling
 • Bruk av ressurser
 • Nød situasjoner
 • Prosedyrer og sjekklister
 • Mann over bord

EcoShip

 • Miljø
 • Holdninger
 • Drivstoff økonomi


Is trening

 • Simulering av alle typer is
 • Se påkjenninger is har på fartøyet

SAR trening

 • Kommunikasjon
 • Beredskap
 • Mann over bord
 • Redningsflåte
 • Evakuering
 • Søk og redningVi jobber også med flere nye kurs på e-læring for å gjøre opplæringa så effektiv som mulig for deg.

Er det kurs eller kompetanse du trenger som ikke er beskrevet på listen ovenfor så ta kontakt med oss så kan vi bistå.

Kurs for forskjellige aktører

Mye kan gjennomføres ved e-læring på lokalitet

Hurtigbåt kurs 

Dette er et kurs for alle som inngår i bro-team på hurtigbåt.

Kurset gjennomføres med e-læring, gruppearbeid og praktiske øvelser i
simulator.

Instrumentnavigasjon

Læringsmålet for kurset er at deltakerne skal kunne operere radar med ARPA og ECDIS for sikker navigasjon samt øke deres innsikt i lederskap, inklusive prinsipper for god bro ledelse.


Sertifikatprøve

Prøven består av en teoretisk og en praktisk del.

Den teoretiske delen av prøven vil bestå av spørsmål i fra Sjøfartsdirektoratets emneplan til Sertifikatprøven.

Den praktiske delen foregår i simulatoren.

Er det kurs eller kompetanse du trenger som ikke er beskrevet på listen ovenfor så ta kontakt med oss så kan vi bistå.

For kurs dato og priser, trykk på de røde linkene.

ECOSHIP

Kursdeltakerne skal tilegne seg nødvendig kunnskap, ferdighet og kompetanse til å planlegge og gjennomføre drivstofføkonomiske kjøringer av typiske pendelferjer/hurtigbåter i den hensikt å minimalisere utslipp av klimagasser og miljøgifter. Kursdeltakerne skal også forstå sammenhengen mellom drivstofføkonomisk kjøring og økt sikkerhet for både skip, last og passasjerer – spesielt ved manøvreringer til og fra land.

Kursdeltakerne skal tilegne seg nødvendig kunnskap, ferdighet og kompetanse til å planlegge og gjennomføre drivstofføkonomiske kjøringer av typiske pendelferjer/hurtigbåter i den hensikt å minimalisere utslipp av klimagasser og miljøgifter. Kursdeltakerne skal også forstå sammenhengen mellom drivstofføkonomisk kjøring og økt sikkerhet for både skip, last og passasjerer – spesielt ved manøvreringer til og fra land.

Kurset inneholder innføring i Radar og kartmaskin under dårlig sikt.


D6 Praktisk prøve

Om man har opptjent 5 års arbeidserfaring (fartstid) etter 01.01.2015 trenger man bare å gjennomføre en praktiske prøve for å kunne søke ut D6 begrenset. D6 begrenset gir førerrettighet på fartøy opp til 15 meter. (Gjelder til 1.1.24)

Havbrukssimulator

 • Trening med servicebåter
 • Kransimulator 

GMDSS Kurs

 • GOC kurs med e-læring
 • ROC kurs med e-læring

Er det kurs eller kompetanse du trenger som ikke er beskrevet på listen ovenfor så ta kontakt med oss så kan vi bistå.