Sikkerhetssenteret Rørvik AS

Politikk og visjon:

Sikkerhetssenteret Rørvik AS er et ledende kurssenter i Norge innenfor simulatorbaserte kurs og andre
opplæringstilbud innenfor marin og maritim sektor. 

Tilbudene er basert på innovative løsninger med høy teknologisk og pedagogisk standard.


Sikkerhetssenteret Rørvik ble etablert i 1994 og framstår i dag som et senter med høy faglig kompetanse innen utdanning av sjøfolk. Det er lagt stor vekt på at våre instruktører er godt kvalifisert for å sikre høy kvalitet på kursene vi tilbyr.

Vi innehar i dag godkjenning på alle kurs som omhandler STCW78-konvensjonen med senere endringer.

Vi legger stor vekt på å tilrettelegge våre kurs til beste for rederiene. Dette har medført at vi har en del pakkeløsninger som kan være av interesse. Senteret er med på utvikling av nye kurs etter behov, og vi skreddersyr gjerne kurs og opplæring rederiene kan ha spesielle behov for.

Vi er dessuten fleksible når det gjelder å holde kurs der det passer best for rederiene.

sikkerhetskurs

Sikkerhetssenteret Rørvik As har  behov for flere innleie instruktører.

Det kan være kun på sjøredning, brannfeltet eller simulator evt. andre oppgaver.

Har du lyst til å tjene noen kr på fritiden, ta kontakt, eller stikk innom for en hyggelig prat.