Sikkerhetssenteret Rørvik AS

Sikkerhetskurs – Viktig opplæring for å sikre trygghet til sjøs

sikkerhetskurs

Sikkerhet spiller en uvurderlig rolle i maritim sektor – den er ryggraden i sjøfarten og er en nøkkelfaktor for en trygg og effektiv drift om bord. Sjøfolks sikkerhet og overlevelse kan avhenge av deres evne til å navigere gjennom kritiske situasjoner. Det er her betydningen av et sikkerhetskurs kommer inn.

Et grunnleggende sikkerhetskurs tar for seg en rekke kjernemoduler, utviklet for å trene sjøfolk i nødprosedyrer, overlevelsesteknikker, førstehjelp på havet og brannbekjempelse. Disse kursene er essensielle for å sikre trygghet om bord.

Viktige elementer av et sikkerhetskurs

Grunnleggende sikkerhetskurs er inndelt i fire sentrale områder: personlig overlevelsesteknikker, brannforebygging og brannbekjempelse, grunnleggende førstehjelp, og personlig sikkerhet og sosialt ansvar. Hver modul gir de nødvendige ferdighetene og kunnskapen for å håndtere maritime nødsituasjoner.

De personlige overlevelsesteknikkene lærer sjøfolk hvordan de skal klare seg i nødsituasjoner på sjøen, f.eks. forlatelse av skipet. Brannforebygging og brannbekjempelse tar for seg hvordan man forhindrer og håndterer branner om bord. Grunnleggende førstehjelp underviser i livreddende ferdigheter og behandling av vanlige skader og sykdommer i et maritimt miljø. Modulen om personlig sikkerhet og sosialt ansvar tar for seg trygg arbeidspraksis, effektiv kommunikasjon og teamarbeid.

Varighet og gyldighet

Ifølge Sjøfartsdirektoratets retningslinjer er et grunnleggende sikkerhetskurs gyldig i fem år. Etter fem år kreves oppdateringskurs for å opprettholde gyldigheten. Deltakere kan fornye sin STCW sertifisering ved å gjennomføre dette oppdateringskurset.

Betydningen av sikkerhetskurs for trygghet om bord

Sikkerhetskurs gir kompetanse i sikker praksis, nødprosedyrer og førstehjelp, noe som kan være livreddende i en nødsituasjon. Kurset setter også deltakerne i stand til å identifisere potensielle farer og ta nødvendige forholdsregler for å forhindre ulykker.

For å sikre en bred forståelse og praksis, leveres undervisningen gjennom en blanding av e-læring, demonstrasjoner og praktiske øvelser. Dette bidrar til å skape et mer realistisk miljø for læring og bidrar til at kunnskapen blir bedre forankret.

Så selv om arbeidet til sjøs kan være utfordrende, gir sikkerhetskurs det nødvendige verktøyet til å handle raskt og effektivt, redusere risiko og sikre sikkerheten for alle om bord.

Grunnleggende sikkerhetskurs hos Sikkerhetssenteret Rørvik AS

Vårt grunnleggende sikkerhetskurs samsvarer med de internasjonale standardene i STCW-78, med endringer (inkludert 2010 Manila-endringene). Selve kurset varer i 20 timer over to dager, med tillegg av en e-læringsmodul som må gjennomføres i forkant. E-læringsmodulen blir gjort tilgjengelig cirka 14 dager før kursstart.

Sikkerhetssenteret Rørvik AS tilbyr høyt kvalifiserte instruktører og moderne undervisningsmetoder for å sikre effektiv og realistisk trening. Det er ingen krav til forkunnskap, og alle sjøfolk i alle stillinger om bord på et skip kan dra nytte av denne viktige opplæringen.

Det har aldri vært viktigere å være godt forberedt og rustet for å håndtere potensielle sikkerhetsrisikoer til sjøs. Uansett hvilken rolle du har om bord, vil nødvendig kompetanse fra et grunnleggende sikkerhetskurs ikke bare styrke din stilling, men også bygge et tryggere arbeidsmiljø for alle.

Registrer deg i dag og gi din innsats for maritim sikkerhet et betydelig løft!

Siste innlegg