Sikkerhetssenteret Rørvik AS

 • Sikkerhetssenteret Rørvik er godkjent av kystverket for å kunne tilby fornyelse/utvidelse av farledsbevis i simulator.

  Seiling vil foregå ved Sikkerhetssenteret sitt simulatorsenter i Rørvik.   

  Du har f.eks muligheten til å gjennomføre fornying av flere områder på en dag og eventuelt kunne gjennomføre seilinger du mangler for å søke ut et farledsbeivs for et ønsket område. Se nedenfor for info om regelverk.

  NB: Viktig at du logger deg inn på SafeSeaNet og får en oversikt over hva du mangler/ønsker før du eventuelt tar kontakt med oss på kontaktskjema, post@ssras.no eller på 743 92 222.

  Her er info om regelverk. 

  1. Farledsbevis klasse 2 og 3 gjelder i fem år etter utstedelsen. Farledsbeviset kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har vedlikeholdt sin farvannskunnskap i det området det søkes fornyelse for. Kystverket kan tillate at farvannskunnskapen vedlikeholdes ved bruk av simulator. Fornyelsen gjelder for fem år. Kravet på simulator er minimum 1 seilas i en av de godkjente farledsbevis klasse 1 farledene i tilhørende losoldermannskap.

  NB: På klasse 2 og 3 kan du reaktivere FB etter at beviset er utgått, da det ikke er noen tidsfrist for det.

  1. Farledsbevis klasse 1 gjelder i to år etter utstedelsen for hver enkelt led. Farledsbeviset kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har gjennomført minimum to seilaser i farleden. Kystverket tillater at seilasene for fornyelse i en klasse 1 led gjennomføres i simulator.

  Farledsbevis Klase 1 som ikke blir fornyet innen utløpsdatoen, blir «fryst» og kan reaktiveres på simulator inntil tre år etter det utløp, ved å oppfylle kravet om to seilaser i aktuell klasse 1 led.

  NB: Dersom FB klasse 1 led ikke har blitt fornyet i løpet av 3 år etter utløpsdato, må det avlegges ny farledsbevisprøve etter å ha dokumentert nye seilaser i den aktuelle leden.

  Søknad/utvidelse av farledsbevis (FB)

  1. Ved søknad om FB klasse 1, 2 og 3 basert på antall seilaser i et område skal minst 50% være gjennomført om bord i fartøy, resterende kan gjennomføres i simulator.
  1. Ved søknad om FB klasse 1 basert på effektiv fartstid, skal minimum en seilas t/r i leden det søkes for være gjennomført om bord i fartøy, dvs. at det kan gjennomføres inntil 2 seilaser t/r i simulator.

  Her er lenker til losplikt forskriften der kravene er spesifisert. Trykk på dem hvis du ønsker mer info.

  Farledsbevis klasse 1                 Farledsbevis klasse 2               Farledsbevis klasse 3

Har du spørsmål angående fornying av farledsbevis så ta kontakt på Telefonnr 74 39 22 22, eller epost: post@ssras.no

Fornye klasse 1:

Farledsbevis klasse 1 farleder som ikke blir fornyet, vil bli fryst i tre år etter utløpsdato. Leden kan reaktiveres innen tre år uten ny farledsbevisprøve dersom en kan dokumentere to nye seilaser i leden.

Fornye Klasse 2:

 • Gjelder i fem år etter utstedelsen
 • Kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har vedlikeholdt sin farvannskunnskap i det området det søkes fornyelse for.

Fornye klasse 3:

 • Gjelder i fem år etter utstedelsen
 • Farledsbeviset kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har vedlikeholdt sin farvannskunnskap i det området det søkes fornyelse for. Kystverket kan tillate at farvannskunnskapen vedlikeholdes ved bruk av simulator
 • Fornyelse av farledsbevis kan skje tidligst seks måneder før farledsbevisets gyldighetstid løper ut
 • Søknad om fornyelse må være Kystverket i hende senest 30 dager før farledsbevisets gyldighetstid løper ut

Begrensninger for klasse 1-faledsbevis

Selv om farleden er definert som en klasse 1 farled, kan fortsatt klasse 2 farledsbevis brukes i samme farled med de begrensninger som følger.

For mer informasjon om klasse 1 farleder og begrensninger: