Sikkerhetssenteret Rørvik AS

ROC Kurs: Essensiell radiokommunikasjon for sjøfolk

ROC Kurs

Radiokommunikasjon utgjør en grunnleggende del av sikkerhetsarbeidet til sjøs, og er avgjørende for å opprettholde trygge og effektive rutiner i det daglige arbeidet, samt som en livslinje i nød- og krisesituasjoner. Ved Sikkerhetssenteret Rørvik AS tilbyr vi et omfattende ROC kurs (Restricted Operator’s Certificate), rettet mot vaktansvarlige navigatører i maritime miljøer. I dette innlegget vil vi forklare betydningen av ROC kurset og dets viktighet i den maritime bransjen.

Grunnleggende om ROC kurset

ROC kurset tilbyr grunnleggende opplæring i det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet (GMDSS), en internasjonal standard for kommunikasjon til sjøs som krever sertifisert personell for håndtering. Med et ROC sertifikat kan deltakerne vise kompetanse i bruk av GMDSS-utstyr og dets relevans i ulike maritime scenarier.

Våre kurs gir intensiv trening i radiokommunikasjon, med spesiell vekt på VHF (Very High Frequency) med DSC (Digital Selective Calling), NAVTEX (Navigational Telex), samt ulikt nødradioutstyr og nødbatterier. Disse verktøyene er essensielle for effektiv kommunikasjon og koordinering på sjøen, spesielt i nødsituasjoner.

Innhold

 • Forskrifter og publikasjoner GMDSS
 • Betjening av radiostasjon med VHF DSC og Navtex mottaker
 • VHF taleprosedyrer – Nød, Haster, Tryggingsprosedyrer
 • Bruk av nødutstyr, EPIRB og SART
 • SAR (søk og redning)
 • Batterier, kontroll og vedlikehold
 • Alle deltakere må gjennomføre 2 SAR-øvelser
 • E-læringen gjennomfører over nett, den praktiske delen gjennomføres ved våre lokaler her på Sikkerhetssenteret Rørvik AS.

Forståelse og beherskelse av regelverk

Vi hjelper våre deltakere til å forstå og mestre regelverk og prosedyrer knyttet til maritim radiokommunikasjon. Dette inkluderer korrekt bruk av utstyr for å sende nødsignaler og operere i krisesituasjoner med usikker strømkilde.

Kurset inneholder også gjennomføring av minst to søk- og redningsøvelser (SAR) for å sikre realistisk opplæring og evne til å handle raskt og korrekt under press. Disse scenarioene gir deltakerne mulighet til å anvende kunnskapene i praksis.

Sertifisering og kursinnhold

Vårt ROC kurs er sertifisert i henhold til STCW-78, inkludert de siste endringene fra Manila i 2010. Kurset varer 51 timer fordelt på 5 dager, 2 dager E-læring og 3 dager på kurssentret, og gir omfattende opplæring med nok tid til fordypning og spørsmål.

Det kreves tilfredsstillende engelskkunnskaper for deltakelse, da engelsk er det internasjonale språket for maritim kommunikasjon.

Investering i karriere og sikkerhet

Deltakelse i ROC kurset er en investering i din personlige karriereutvikling og i sikkerheten til maritime operasjoner. Kurset er ideelt for både individuelle sjøfolk som ønsker å utvide sine kvalifikasjoner og bedrifter som søker en spesialisert utdanningspartner.

Våre kurs betyr mer enn bare sertifiseringer; de er veien til trygghet, tillit og sikkerhet til sjøs. I en bransje hvor marginene for feil er små, kan et ROC kurs utgjøre forskjellen mellom en vellykket operasjon og en potensiell krise.

For mer detaljert informasjon, besøk vår kurskalender her. For spørsmål, kontakt oss på post@ssras.no.

Hos Sikkerhetssenteret Rørvik AS ønsker vi å gi deg verktøyene som kreves for å mestre utfordringene ved sjøsikkerhet. Din sikkerhet og suksess er vår ambisjon. Ta det neste steget i din maritime karriere med oss og sett seil mot en tryggere fremtid.

Grunnleggende om GOC kurset

GMDSS – GOC (General Operator’s Certificate)

Kurset gir opplæring i henhold til kravene for GOC i det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet (GMDSS).

GOC kreves av alle vaktansvarlige navigatører om bord i radiopliktige skip og installasjoner i radiodekningsområde A1, A2, A3 og A4.

Det legges vekt på regelverk, prosedyrer og operativ bruk av maritimt radioutstyr som VHF, MF og HF med DSC, NAVTEX, satelittsystemet Inmarsat C, diverse håndholdt nødradioutstyr samt nødbatterier. I tillegg delta på minst tre søk- og redningsøvelser (SAR).

Kurset gjennomføres med e-læring, gruppearbeid og praktiske øvelser i klasserom

Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene)

Varighet: E-læring og 5 dager klasserom inkl. eksamen

Innhold

 • Forskrifter og publikasjoner GMDSS
 • Betjening av radiostasjon med Digital Selcall VHF og MF/HF radio
 • VHF/MF/HF taleprosedyrer
 • Inmarsat C satelittkommunikasjon
 • Antenner og kraftforsyning
 • Nødradioutstyr: Epirb, Radar Sart og AIS Sart
 • SAR (søk og redning)
 • Alle deltakere må igjennom 3 SAR øvelser

Om opplæringen

 • Opplæringen foregår i klasserom, og er fordelt ca 50/50 teori og praksis.
  Opplæringstid iht emneplan (ex SAR-øvelser og eksamen) er for GOC 100 timer og ROC 39 timer (1t = 45 minutter)
 • GOC og ROC-eksamen er todelt og består av en skriftlig og en praktisk / muntlig eksamen.
 • Du må være fylt 18 år før GOC/ROC-sertifikat kan utstedes.
 • GMDSS-sertifikatene ROC og GOC må fornyes hvert femte år.
 • E-læringen gjennomfører over nett, den praktiske delen gjennomføres ved våre lokaler her på Sikkerhetssenteret Rørvik AS.

Siste innlegg