Sikkerhetssenteret Rørvik AS

D6 Kurs: Din guide til avansert maritim kompetanse

Dekksoperatør klasse 6 kurs (D6 Kurs)

Det er ingen tvil om viktigheten av kontinuerlig forbedring og avansert opplæring. En type kurs som gir unik innsikt og forståelse er D6-kurset, og hvis du tilhører den maritime og marine industrien, kan det være et kurs du bør vurdere.

Hva innebærer et D6 kurs?

Et D6 kurs er en avansert maritim kompetanseopplæring som tar for seg kravene fastsatt av Sjøfartsdirektoratet (sdir.no) 

Innholdet i kurset dekker teoretisk og praktisk opplæring for D6-sertifikat som gir rett til å føre skip med lengde (L) 24 meter i fartsområde liten kystfart

Vårt kurs er utformet for å optimalisere deltakerens forståelse og ferdigheter innen 

 1. Navigasjon
  1. Bruk av sjøkart og nautiske publikasjoner
  2. Posisjonsbestemmelse
  3. Tidevann, strøm og drift
  4. Meteorologi, vær, vind og bølger
  5. Dokumentasjon av seilas
 1. Navigasjonshjelpemidler
  1. Bruk av kompass
  2. Posisjonsbestemmelse og seilaskontroll
 1. Sjøveisregler og brovakthold
  1. Sjøveisregler
  2. Navigasjons vakt/brovaktfunksjon
 1. Stabilitet og lastelære
 1. Lover, regler og forskrifter
 1. Teknologi/Motorlære
  1. Fremdriftsmaskineri
  2. Elektriske anlegg
  3. Tekniske installasjoner
 1. Praktisk læring
  1. Bruk av navigasjonshjelpemidler under seilas
  2. Klargjøring, manøvrering og sikker seilas

Et D6 kurs eller Dekksoperatør klasse 6 kurs er designet for å gi deltakerne et komplett og kompetent blikk på maritime operasjoner. 

Som kanskje den mest generelle beskrivelsen, er D6-kurs en giver av praktisk erfaring og teoretiske ferdigheter som sammen forbedrer den maritime kompetansen.

Vi er stolt av å tilby D6-kurs med bruk av moderne undervisningsmetoder og teknologi. Vårt fokus er på realistisk trening som reflekterer virkelige operative forhold i simulator. Vi tror på å utstyre våre studenter med den kompetansen de trenger for å navigere i maritim industri.

Minner også på at den som skal søke ut D6 skal minimum inneha:

 • a. bestått eksamen som dekker læreplanen for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 6
 • b. gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip fra sjømannslege
 • c. minst Short Range Certificate (SRC) eller VHF kurs
 • d. minst godkjent sikkerhetsopplæringskurs for sjøfolk på mindre skip eller grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk
 • ett av følgende alternativer:
  • i. gjennomført godkjent praktisk prøve på skip eller i simulator
  • ii. 12 måneders fartstid på skip eller fartøy med største lengde 8 meter eller mer.

Hvem bør vurdere å ta et D6 kurs?

Det korte svaret er: alle som jobber i havbruksnæringen og ønsker å utvide sin kunnskapsbase og forbedre sine ferdigheter. Mange av våre tidligere elever har vært folk som ser potensialet i den spesialiserte opplæringen som et D6 kurs kan tilby.

Om du er en som ønsker å oppdatere dine ferdigheter eller en nykommer som vil forberede deg for en karriere til sjøs eller i havbruk og oppdrett, vil et D6 kurs være en solid investering.

Sikkerhetssenteret Rørvik AS har en oppdatert kursplan som regelmessig oppdateres for å reflektere endringer og fremskritt i industrien. Link her kan du se våre tilgjengelige kursdatoer.

Hva kan du forvente når du tar et D6 kurs?

Målsetningen med D6 kurset er å gjøre deg trygg i utføring av de viktigste oppgavene til en skipsfører. Opplæringen gir deg nødvendig kjennskap om skipets konstruksjon, stabilitet og lastehåndtering, navigasjon og manøvrering, ekkolodd, kartplotter og radar, samt bruk av forskjellige typer maritimt kommunikasjonsutstyr.

Vil i tillegg anbefale tilleggskursene Kran og løfteoperasjoner og Ankerhåndtering og slep for å heve kompetansen.

Fordelen ved å ta et D6 kurs hos Sikkerhetssenteret Rørvik AS er vår praktiske tilnærming til opplæring. Vi tror på demonstrasjon i simulator og praksis som den mest effektive måten å lære på.

Bransjen endrer seg og utvikler seg konstant, og det er viktig for oss å sørge for at vår opplæring gjenspeiler dette. Vårt D6 kurs er alltid oppdatert med de nyeste teknologiene, prosedyrene og forskriftene.

For å oppsummere, et D6 kurs er en gateway til avansert maritim kompetanse. Det er et kurs for de som ønsker å ta det neste steget i sin maritime karriere. Med den kunnskapen og ferdighetene du får fra et D6 kurs, vil du være klar til å møte de mange utfordringene som den maritime industrien inneholder.

Sikkerhetssenteret Rørvik AS ser fram til å hjelpe deg på veie. Besøk vår kursplan for å se kursdatoer for det neste D6 kurset.

Siste innlegg